بازدید مدارس از کارخانه پایتخت

بازدید مدارس استان قم از کارخانه شرکت شهد آفرین پایتخت

به درخواست برخی مدارس برای بازدید علمی دانش آموزان و آشنایی با مشاغل مختلف و همچنین نحوه تهیه نبات به صورت بهداشتی ، بازدید در روزهای چهاردهم و پانزدهم اسفندماه و با موافقت مهندس عسگری مدیرعامل شرکت پایتخت انجام شد تا دانش آموزان بتوانند از نزدیک با تولید این محصول آشنا شوند

در این بازدید علمی یکی از مهندسین شرکت پایتخت توضیحاتی در مورد نبات به دانش آموزان داد و در انتها نیز بین دانش آموزان محصول نبات پایتخت توضیع شد

در ماه های پیش نیز بازدید مدارس از شرکت پایتخت و دیدن محصولات پایتخت و نحوه تولید نبات به دانش آموزان صورت گرفته بود و این چندمین بار می باشد که مدارس درخواست بازدید از شرکت را داده اند