اهداف شرکت

  • حفظ حقوق و افزایش رضایت مندی مشتریان
  • حفظ و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شرکت
  • حفظ موقعیت فعلی به عنوان بزرگترین تولید کننده نبات در دنیا و …